Tehtävänä rakkaus ja rajat

Syksyn aikana internetissä oli yleinen kysely varhaiskasvattajille omasta työnkuvasta ja työtehtävistä. Siinä pyydettiin kirjoittamaan ylös kaikki omat työtehtävänsä, ne pienetkin, kuluneen viikon ajalta. Sen jälkeen piti valita, mitkä näistä tehtävistä on kolme tärkeintä. Tämä herätti paljon ajatuksia ja siitä innostuneena alkoi pohdinta: mitkä ovat Aurinkoleijonan varhaiskasvattajien mielestä 3 tärkeintä työtehtävää? Vastauksissa korostui samoja teemoja – yhteistyö työyhteisön, vanhempien ja ulkopuolistenkin tahojen kanssa; turvallinen ja valmisteltu ympäristö; lapsen aito kohtaaminen sekä välittäminen.

Yksi tärkeimpiä työmme kulmakiviä on yhteistyö. Jotta homma toimisi, meidän pitää pystyä puhaltamaan yhteen hiileen työyhteisönä. Olemme sopineet yhteiset pelisäännöt tiimisopimuksessa, jota olemme sitoutuneet noudattamaan. Aurinkoleijonasta löytyy erilaisen koulutustaustan omaavia työntekijöitä; jokaisesta tiimistä löytyy montessoriohjaajia, lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia. Täydennämme toisiamme osaamiseltamme ja tiedoiltamme.

Iso osa yhteistyötä on myös vanhemmat ja kasvatuskumppanuus. Tavoitteena on molemmin puolinen luottamus ja rehellinen kommunikaatio. Päiväkodin henkilökunnan tehtävänä onkin tukea kodin kasvatusta. Olemme lapsia ja vanhempia varten. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. seurakunnan, kirjaston ja kaupungin kanssa.

Pohjana hyvälle päivähoidolle on turvallinen ja valmisteltu ympäristö. Ulkoinen järjestys luo sisäistä järjestystä, tavarat ovat lasten tasolla sekä toiminta on kehitystason mukaista. Päivähoitoon kuuluu olennaisesti perushoito – lapsen tarpeista huolehtiminen. Henkilökunta on johdonmukaisia ja tasapuolisia, toimivat rauhallisesti ja turvallisesti.

Kohtaamme lapset yksilöinä huomioiden jokaisen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Päivähoidon alussa on tärkeää muodostaa hyvä suhde lapseen ja saavuttaa lapsen luottamus. Sopivasti rakkautta ja rajoja sekä aitoa läsnäoloa ja havainnointia lapsen kehityksestä. Aina mahtuu ja pääsee syliin, hellyystankkauksen jälkeen lapsella on taas hyvä mieli jatkaa omia hommiaan. Tehtävänämme on tehdä päiväkodissa olosta lapselle arvokasta ja hyvää sekä antaa eväitä niin kouluun kuin koko elämään. Kuten montessoripedagogiikkaan kuuluu, emme tee lapsen puolesta, vaan autamme lasta tekemään itse. Yritämme muodostaa hyvän, positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa lapsella olisi hyvä ja turvallinen olla.