Uusia tuulia varhaiskasvatuksessa

Elokuun alussa tuli voimaan uusi varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), joka on pohjana kaikelle toiminnalle myös montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa. Osittain Aurinkoleijonan toiminta on ollutkin jo aiemmin uuden VASUn mukaista, mutta joitakin isompia muutoksia tulee. Yksi tärkeimmistä on niin lasten kuin vanhempienkin osallistaminen. Lasten osallisuus toimintaan kasvaa – heidän mielipiteitään kysytään enemmän mm. äänestämällä ja he saavat vaikuttaa toimintaan suunnittelemalla ja toteuttamalla. Tämä näkyi viime vuonnakin vahvasti, kun lapset mm. äänestivät vappuruoasta ja tekivät toiminnallista joulukalenteria eskarissa. Lapset myös tekivät itse eskaripäätösjuhlan esitykset alusta loppuun.

Tähänkin asti olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä vanhempien kanssa, mutta nyt myös vanhempien osallisuus kasvaa. Kysymme kuukausittain kirjallisesti vanhemmilta heidän toiveistaan ja mielipiteistään. Järjestämme myös syksyn aikana paljon toimintaa, johon vanhemmat voivat osallistua. Syyskuussa pidämme vanhempainillan ja Silent Journeyn. Vanhempainillassa meillä on asiantuntijaluento lapsen haastavasta käytöksestä. Silent Journey on vanhemmille suunnattu ilta, jossa he pääsevät montessoriohjaajien opastuksella tutustumaan montessoritehtäviin. Näiden lisäksi meillä on tulossa kolme koko perheen tapahtumaa: Aurinkoleijonan vanhan ajan markkinat, joulukadun avajaiskulkue ja itsenäisyyspäivän juhlat. Vanhan ajan markkinoita vietämme lokakuun alussa illalla Halikon yksikön pihalla ja parkkipaikalla molempien yksiköiden voimin. Tarkoituksena on viettää markkinoita, jossa on erilaisia toimintapisteitä, ruoan maistelua, makkaranpaistoa, tms. Tapahtuma on vielä suunnitteluasteella ja kaipaammekin vanhempien ideoita ja ehdotuksia. Joulukuussa osallistumme Salon joulukadun avajaiskulkueeseen, johon lapset saavat pukeutua leijonanpennuiksi. Syksy huipentuu Aurinkoleijonan Itsenäisyyspäivän juhliin, kun juhlistamme molemmat yksiköt yhdessä 100-vuotiasta Suomea.

Yksi tärkeä osa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ovat VASU-keskustelut. Niissä päiväkodin varhaiskasvattaja käy yhdessä vanhempien kanssa läpi lapsen omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Aikaisemmin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattiin ylös tavoitteita tulevalle kaudelle. Nyt tavoitteiden lisäksi kirjataan menetelmiä, joilla päästään tavoitteisiin. Esim. jos tavoitteena on kuivaksi oppiminen, yksi menetelmistä voi olla kirjan lukeminen potalla. Uusien perheiden kanssa VASU-keskustelut käydään syksyllä, vanhojen kanssa keväällä ja aikaa tähän varataan noin puoli tuntia. Eskarit käyvät keskustelut samoin kuin aiemmin eli syksyllä ja keväällä. Kevään keskusteluun osallistuu myös eskarilainen itse.

Otamme päiväkodissa käyttöön uutena menetelmänä kuukausikirjeen. Työntekijöiden tulee uuden VASUn mukaan arvioida toimintaansa suhteessa tavoitteisiin. Kuukausikirjeen avulla arviointi tulee konkreettiseksi ja näkyväksi niin vanhemmille kuin työntekijöillekin itselleen. Siinä kerrotaan kuluneen kuukauden toiminnasta ja kuvaillaan, miten tavoitteet ovat toteutuneet ja mitä pitää vielä harjoitella. Lisäksi kerrotaan tulevan kuukauden tapahtumista, esim. retkistä, seurakunnan vierailusta. Kuukausikirjeessä on myös hyvä tilaisuus heittää pallo vanhemmille ja kysyä heidän mielipiteitään. Meillä kuukausikirje on luettavissa aina kuun vaihteessa extranetissä. Kuukausikirjeen alapuolelle vanhemmat voivat vastata kysymyksiin, kertoa mielipiteitään ja ehdottaa toimintaa kommentoi-painikkeella. Jokaisella ryhmällä (Salo, Halikon pienet ja Halikon isot) on oma kuukausikirjeensä.

Toivomme, että vanhemmat ottavat rohkeasti puheeksi omat ehdotuksensa ja toiveensa lapsensa päivähoitoon liittyen sekä osallistuvat toimintaan ja toiminnan suunnitteluun omien mahdollisuuksien mukaan.

Innostavaa ja mukavaa syksyä!